Hubert Tulibacki - Programista aplikacji internetowych